اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی اندازه گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم وصنعت

تاریخ
از 1395/09/17 لغایت 1395/09/18
-حقوق انداره گیری
-هوشمند سازی اندازه گیری
-استانداردهای ملی و بین المللی در اندازه گیری
-عملیات پرووینگ و کالیبراسیون انواع کنتور در صنعت
-انواع فناوری های مربوط به میترینگ (اندازه گیری کمی و کیفی) در جریان های تک فازی و چند فازی
-انتخاب، اجرا،بهره برداری،نکهداری و تعمیر تجهیزات اندازه گیری و پرووینگ