اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه ولایت

تاریخ
از 1395/12/07 لغایت 1395/12/08
-استفاده از انرژی های نو و توسعه پایدار
-مهندسی عمران
-مهندسی صنایع
-مهندسی مکانیک
-مهندسی برق و الکترونیک
-مهندسی معدن
-مهندسی زمین شناسی
-مهندسی کشاورزی