اطلاعات نشریه

نشریه
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت. هرمزگان، شهرستان میناب

تعداد مقالات
0

تلفن همراه
09367273046

تلفن ثابت
09367273046

آدرس ایمیل
وب سایت www.mcpaep.ir/fa
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت.
هرمزگان، شهرستان میناب

مهلت ارسال مقاله تا 20 شهریورماه 99

شیوه ارسال:
۱- از طریق سایت همایش
۲- از طریق شماره واتساپ دبیرخانه کنفرانس

با امکان صدور گواهی پیش از موعد

دارای امتیازات پژوهشی و الواح تقدیر

شرکت و ارسال اثر برای همه پژوهشگران اعم از(اساتید، فرهنگیان، دانشجویان، دانشجومعلمان و سایر پژوهشگران) سراسر کشور آزاد است

امتیاز گواهینامه پذیرش مقالات درچه فرم هایی برای فرهنگیان دارای امتیاز است؟

۱- فرم سازماندهی نیروی انسانی
۲- فرم انتقالی داخل و خارج استان
۳- فرم انتخاب معلمان نمونه
۴- فرم انتخاب پژوهشگران برتر
۵- فرم ارزشیابی سالیانه


شماره واتساپ دبیرخانه:
09367273046
چمل نژاد(دبیراجرایی کنفرانس)