اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش ملل

تعداد مقالات
234

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف وجود دارد. از اینرو، در پی پیچیدگی بی سابقه و چالش های وجودی انسان، «مجله علمی-تخصصی پژوهشِ ملل» با هدف گردهم آوردن جامعه دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات خود در مورد تمام جنبه های تخصصی و میان رشته‌ای برگزار می‌گردد.
در این راستا کمیته علمی و اجرایی مجله، از تمامی اساتید، دانشجویان، محققین، پژوهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می‌نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای ذیل و یا زمینه های مرتبط می‌باشد به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دفتر نشریه (از طریق سامانه ارسال مقاله در سایت مجله) ارسال نمایند.
1-فلسفه؛
2-اقتصاد؛
3-حقوق؛
4-علوم اجتماعی؛
5-روابط بین الملل؛
6-علوم سیاسی؛
7-روانشناسی.