پژوهش نامه معارف حسینی

پژوهش نامه معارف حسینی

تعداد کل مقالات : 35 مقاله

فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی)
صاحب امتیاز و مدیر مسول: دکتر محمد حسین مردانی نوکنده
سردبیر: سید محمد کاظم طباطبایی
جانشین سردبیر: مهدی مردانی (گلستانی)
فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی) نشریه ای با موضوع مطالعات اسلامی (با تمرکز بر معارف امام حسین(ع)) به زبان فارسی و گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به شماره ثبت75858 فعالیت خویش را با رویکرد علمی-تخصصی آغاز نموده است.

نشانی: گرگان-شهرک تالار-آپادانای9-مجتمع اشراق- کتابخانه و دفتر مرکزی فصلنامه پژوهش نامه معارف حسینی

نشانی پستی:گرگان-صندوق پستی853-49175  فصلنامه پژوهش نامه معارف حسینی                    کدپستی:4916935379

تلفکس:43858321-021                                                                                                همراه:09113701235

طراح جلد: فاطمه حقیقت                                                        

ایمیل فصلنامه:    ayate.boostan@gmail.com

فصلنامه علمی- تخصصی آیت بوستان (پژوهش نامه معارف حسینی) در پایگاه‌های زیر نمایه می شود:

ــ بانک نشریات کشور    www.magiran.ir

ــ مرکز اطلاعات و مدارک علمی جهاد دانشگاهی          www.sid.ir              

ــ پایگاه مجلات تخصصی نور           www.noorrmags.ir    

ــ پرتال جامع علوم انسانی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

ــ پایگاه نشریات علمی ــ تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا)       www.Sciencejournals.ir