سپهر سیاست

سپهر سیاست

تعداد کل مقالات : 70 مقاله

 اهداف و چشم اندازها :

-  معرفی بنیادهای نظری انقلاب اسلامی و پاسخ به چالش های نظری

-  ارتقای سطح علمی اساتید و تأمیت منابع برخی از دروس رشته علوم انسانی و سیاسی

-  معرفی و نقد اندیشه ها و جریان های سیاسی و فکری معاصر بالاخص دنیای اسلام

-  کمک به ایجاد ارتباط مراکز آموزشی علمی و تحقیقاتی به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی

 

 

تماس با ما

نشانی: قم.  پردیسان.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.  حوزه معاونت پژوهش و فناوری .  دفتر مجله.

تلفن:025-32800281

 

آدرس وب سایت مجله

http://se.journal.qom-iau.ac.ir