اطلاعات نشریه

نشریه
سپهر سیاست

تعداد مقالات
70

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 اهداف و چشم اندازها :

-  معرفی بنیادهای نظری انقلاب اسلامی و پاسخ به چالش های نظری

-  ارتقای سطح علمی اساتید و تأمیت منابع برخی از دروس رشته علوم انسانی و سیاسی

-  معرفی و نقد اندیشه ها و جریان های سیاسی و فکری معاصر بالاخص دنیای اسلام

-  کمک به ایجاد ارتباط مراکز آموزشی علمی و تحقیقاتی به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی