پژوهش های تمدن نوین اسلامی

پژوهش های تمدن نوین اسلامی

تعداد کل مقالات : 5 مقاله

 

دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهش­های تمدن نوین اسلامی

صاحب امتیاز :

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

مدیر مسئول:

عزت الله معتمد

سردبیر:

دکتر حسن ملکی

جانشین سردبیر: دکتر حبیب زمانی محجوب

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
 

نشانی: قم بلوار شهید محلاتی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، کد پستی: 67738-37149

صندوق پستی: 641-37185  تلفن: 02531125379 نمابر: 02531125330

tamaddon@isri.ac.ir                        isri.tamaddon@gmail.com

 

web: Journal.isri.ac.ir

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA