قانون یار

قانون یار

تعداد کل مقالات : 39 مقاله

محورهای پذیرش مقاله در فصلنامه قانون یار با شماره مجوز 78864:

فصلنامه قانون یار با گستره سراسری در طول سال، چهار نوبت در چهار فصل سال فراخوان چاپ مقالات پژوهشگران و محققین رشته حقوق، فقه و مبانی علوم اسلامی و علوم سیاسی اعلام و منتشر می کند و محورهای مقالات به شرح زیر می باشد:

1.فقه و حقوق خصوصی

2.حقوق جزا و جرم شناسی در تمامی موضوعات روز و جدید

3.حقوق بین الملل

4.حقوق عمومی

5.حقوق نفت و گاز و تجارت بین المللی

6.حقوق زن و حقوق بشر

7.علوم سیاسی

8.کلیه گرایش های رشته های فقه و مبانی اسلامی

در این راستا کافیست فایل word  مقالات خویش را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل فصلنامه به آدرس ghanonyar.tehran@yahoo.com   ارسال نمایید تا پس از تایید و موافقت سردبیر و اعضای هیات داوری فصلنامه مذکور،  مقاله شما در دوره جاری فصلنامه چاپ گردد.

((استخراج مقالات به روز و نو از پایان نامه پژوهشگران به صورت رایگان انجام می گیرد))

بهنام اسدی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز بنیاد حقوقی قانون یار

شماره های تماس با دبیرخانه مرکزی فصلنامه قانون یار

02166979526       02166979519