اطلاعات نشریه

نشریه
قانون یار

تعداد مقالات
164

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
GHanonyar.tehran@gmail.com
وب سایت www.Ghanonyar.org
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین
2588-6452

ISSN چاپی
2538-3701

آدرس پستی
تهران. میدان انقلاب. کارگر جنوبی. خیابان روانمهر. پلاک 152
پژوهشگر گرامی براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع مقاله
لطفاً به نكات زير توجه فرماييد
1 . مقاله ارسال شده نبايد قبلاً در هيچ نشرية داخلي يا خارجي و يا مجموعه مقالات خارجي چاپ شده باشد. هيئت تحريريه انتظار دارد نويسندگان محترم تا هنگامي که جواب پذيرش از نشريه نرسيده است، مقاله خود را به نشريه ديگري براي چاپ ارسال نكنند.
2 . مقالات فارسي با قلم بی زر فونت شماره 13 و مقالات انگليسي با قلم Times New Roman فونت شماره 12با نرم‌افزار word تهيه شود. مقالات در سایز استاندارد A4 با حاشيه از بالا 6 و پايين 5/6 و راست 5/4 و چپ 5/4 سانتي‌متر تايپ گردد و نهایتاً فواصل بين خطوط به‌ صورت Singl باشد.
3 . براي مقالات فارسي، عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين کلمات نبايد از 60 حرف تجاوز كند و با قلم نازنين سياه 16 تايپ گردد.
4 . نقل قول‌ها: نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاري‌هاي مرسوم، مشخص گردد و نام صاحبان آثار، تاريخ، و شماره صفحات منابع، بلافاصله در ميان پرانتز نوشته شود.
5 . مقالات برگرفته از رساله پايان‌نامه دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسئوليت استاد راهنما منتشر مي‌شود.
6 . چنانچه هزينه هاي تحقيق يا تهيه مقاله از سوي مؤسسه‌اي تأمين مالي شده باشد، بايد نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.
7 . مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و مقالات مسترد نمي‌گردد. اصل مقالات رد يا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچ مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.
8 . جهت خدمت هرچه بهتر و بیشتر به محققین و پژوهشگران عزیز در صورت نو و جدیدبودن موضوع ، استخراج مقالات از پایان نامه این دسته از عزیزان به صورت کاملاً رایگان انجام می گردد و در این رابطه هیچ هزینه ای از محقق و پژوهشگر اخذ نمی گردد.
9. براي ارسال مقاله یا پایان نامه خویش لازم است نويسنده يا نويسندگان محترم مقاله خویش را به آدرس ایمیل Ghanonyar.tehran@gmail.com یا Ghanonyar.tehran@yahoo.com ارسال نمایند تا پس از موافقت سردبیر و ارجاع به داوری، در صورت پذیرش در فصلنامه مذکور چاپ گردد.