اطلاعات نشریه

نشریه
مدیریت فراگیر

تعداد مقالات
48

تلفن همراه
09133257037

تلفن ثابت
03136515200

آدرس ایمیل
info@armri.org
وب سایت http://wjem.ir
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین
2538-4708

ISSN چاپی
2476-5996

آدرس پستی

نشریه علمی- تخصصی «مدیریت فراگیر» با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه‌های مدیریت و اطلاع‌رسانی سلامت و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های این حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و همراه چکیده انگلیسی منتشر می‌شود. در این فصلنامه، مقالات در قالب‌های: پژوهشی (Original Articles)، مروری (Review Articles)، مقاله کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و نقد (کتاب یا مقاله) ارائه می‌شود.

این نشریه، مقالات دریافتی در شاخه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی
سیاستگذاری سلامت
سلامت در بلایا و فوریت‌ها
فناوری اطلاعات سلامت
اقتصاد سلامت
ارزیابی فناوری سلامت
انفورماتیک پزشکی
مدیریت بحران
مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت جانشین پروری
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
مدیریت ورزشی
مدیریت گردشگری