اطلاعات نشریه

نشریه
آموزش در علوم انسانی

تعداد مقالات
7

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

راهنمای تدوین مقالات

نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

شرایط ارسال مقاله:

 • مقاله به زبان فارسی بوده و قبلا در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد.
 • نویسنده یا نویسندگان پس از ارسال مقاله به نشریه و تا تعیین تکلیف نهایی آن در نشریه، اجازه ارسال آن را برای نشریه دیگر ندارند.
 • مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول مشخص و ترتیب همکاری نویسندگان تعیین شود.
 • مسئولیت صحت مندرجات مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان به طور عموم و نویسنده مسئول بطور خاص می‌باشد.
 • مرکز نشریات پژوهشگاه در ویرایش مقالات آزاد است.
 • اعلام پذیرش مقالات، منوط به تأیید هیئت تحریریه می‌باشد.

نحوه ارائه مقاله:

 • مقاله علمی ـ پژوهشی شامل عنوان، چکیده مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و منابع می‌باشد. شایان ذکر است که اطلاعات کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، تعیین نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان در مرحله ثبت اطلاعات در سامانه صورت می‌گیرد و فایل‌های ارسالی مقالات باید بدون نام و اطلاعات نویسندگان در سامانه بارگذاری شود.
 • چکیده مقاله شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته‌های مهم نتیجه و بحث است. تعداد کلمات چکیده بین 200ـ150 کلمه باشد و واژگان کلیدی (5 واژه) از کلی به جزئی مرتب شوند.
 • مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان کند.
 • روش کار بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش است. تحلیل‌ها، روش‌های مورد استفاده و شیوه استخراج نتایج به شیوه‌ای مناسب یادآوری شود.
 • داده‌ها و نتیجه های به دست آمده به گونه ای منطقی و مفید ارائه شود و به این منظور می توان از دیگر راه های ارائه مانند جدول، نمودار و تصویر بصورت سیاه و سفید و در ابعاد مناسب نشریه استفاده نمود.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام افراد تنظیم شود. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی درج گردد.
 • فایل های مقاله با دو فرمت (Word) و (PDF) تهیه و پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری شود.

نحوه تنظیم فایل های ارسالی مقاله:

 • مجله از پذیرش مقالات کمتر از 6000  واژه یا بیشتر از 8000 واژه معذور است.
 • در تیترها حتی‌المقدور از شماره‌گذاری استفاده نشود و تمایز بین تیتر اصلی و فرعی با فونت مشخص شود.
 • ابیات شعری در جدول سه ستونه تنظیم شود. به شکلی که ستون اول و سوم برای ابیات و ستون وسط به طول یک سانتیمتر برای فاصله بین مصرع‌ها باشد. برای یکسان بودن پایان مصرع‌ها، در پایان هر مصرع (Ctrl+Enter) زده شود.
 • در ترکیبات، فعل‌ها یا کلمات چندجرئی فاصله بین حروف با نیم‌فاصله باشد؛ مانند: می شود (غلط) / می‌شود (درست)
 • قبل از علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول و ... از فاصله استفاده نشود. پس از علائم مذکور یک فاصله مورد نیاز است.
 • علائم اختصاری نظیر (ص) برای صلی‌الله و (ع) برای علیه‌السلام با اندیس بالا باشد. مانند: (ص) و (ع).
 • در متن مقالات تنها معادل انگلیسی اصطلاحات در پاورقی درج شود و نکات توضیحی دیگر در پی‌نوشت انتهای مقاله آورده شود.
 • در نگارش متن مقاله از رسم‌الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود.
 • تنها نقل‌قول مستقیم در متن ارجاع داده شود و ارجاعات دیگر (مانند ارجاعات توضیحی یا چند ارجاع پشت سرهم) به پی‌نوشت منتقل شود.
 • ارجاعات متن مقاله داخل کمان و به این شیوه تهیه شود: (زرین‌کوب، 35:1377). شیوه ارجاع به منابعی بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت خواهد بود: (اسمیت و همکاران، 22:1974).
 • در ذکر مشخصات انتشاراتی فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «نام مقاله»، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره.

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره مجلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر.