اندیشه علامه طباطبایی

اندیشه علامه طباطبایی

تعداد کل مقالات : 14 مقاله

نشریه اندیشه علامه طباطبائی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث دینی-فقهی مربوطه به علامه طباطبائی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه دینی-فقهی مربوطه به علامه طباطبائی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم دینی-فقهی مربوطه به علامه طباطبائی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه اندیشه علامه طباطبائی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

 

 


شماره تماس 9-88692345      داخلی 162