پژوهش در مدیریت ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی

تعداد کل مقالات : 42 مقاله

 هدف عمده نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با پژوهش در مدیریت ورزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

مدیریت ورزشی

بهره وری مدیریت ورزشی

استراتژی های توسعه ورزش

انگیزه ورزشی

طبقه های اجتماعی و ورزش

ورزش و اقتصاد

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.    

 

 


نشانی: آزاد راه مخصوص(شهید لشکری). ورودی غربی استادیوم آزادی.روبروی هتل المپیک. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی     کدپستی:  1385743411

تلفن: 30 - 44118629     دورنگار:44118629

ایمیل:Pe@atu.ac.ir

وب سایت: qrsm.atu.ac.ir