مطالعات پیش دبستان و دبستان

مطالعات پیش دبستان و دبستان

تعداد کل مقالات : 12 مقاله

 


هدف عمده نشریه فصلنامه علوم اجتماعی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با علوم اجتماعی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

مطالعات اجتماعی

نیازها و امنیت اجتماعی

پژوهش های اجتماعی-فرهنگی

هویت اجتماعی

سیاست و ساختار اجتماعی

اقتصاد و اجتماع

مطالعات جمعیتی

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.    

 

 


دفتر مجله فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان

کارشناس نشریه: سرکار خانم راستگو

شماره تماس:  48393165-021

سایت نشریه:  www. soece.atu.ac.ir