اطلاعات نشریه

نشریه
حسابداری دولتی

تعداد مقالات
31

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

حسابداری دولتی فصلنامه ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه دانش و پژوهش حسابداری در کشور، به انتشار مقاله های پژوهشی در حوزه حسابداری و حسابرسی کلیه دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، موسسات و  شرکت های دولتی، موسسات مالی و بیمه ای، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مبادرت می ورزد. مقالات با رویکرد تجربی/ آرشیوی، آزمایشی، بین رشته ای/ انتقادی، پیمایشی و مدل سازی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در الویت بررسی و انتشار خواهند بود.