حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

تعداد کل مقالات : 31 مقاله

حسابداری دولتی فصلنامه ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه دانش و پژوهش حسابداری در کشور، به انتشار مقاله های پژوهشی در حوزه حسابداری و حسابرسی کلیه دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، موسسات و  شرکت های دولتی، موسسات مالی و بیمه ای، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مبادرت می ورزد. مقالات با رویکرد تجربی/ آرشیوی، آزمایشی، بین رشته ای/ انتقادی، پیمایشی و مدل سازی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در الویت بررسی و انتشار خواهند بود.


آدرس سایت نشریه:

http://gaa.journals.pnu.ac.ir