پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی

پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی

تعداد کل مقالات : 13 مقاله

نشریه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی از سال 1389 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز کرد.

این نشریه در حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در زمینه تخصصی توسعه اجتماعی فرهنگی و داوری آنها در سطح علمی- پژوهشی

 تلاش دارد تا رتبه خود را به سطح علمی-پژوهشی ارتقا دهد.

نشریه در موضوعات زیر آماده دریافت مقالات علمی- پژوهشی است.

ــ وضعیت ابعاد و شاخص­های توسعه فرهنگی اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان؛

ــ عوامل، موانع و پیامدهای توسعه فرهنگی اجتماعی؛

ــ ابعاد فرهنگی اجتماعی الگوی ایرانی اسلامی توسعه؛

ــ سیاست­گذاری و برنامه­ های حوزه توسعه فرهنگی اجتماعی.

آدرس سایت نشریه:

http://jscd.journals.pnu.ac.ir