اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی

تعداد مقالات
13

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

نشریه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی از سال 1389 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز کرد.

این نشریه در حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در زمینه تخصصی توسعه اجتماعی فرهنگی و داوری آنها در سطح علمی- پژوهشی

 تلاش دارد تا رتبه خود را به سطح علمی-پژوهشی ارتقا دهد.

نشریه در موضوعات زیر آماده دریافت مقالات علمی- پژوهشی است.

ــ وضعیت ابعاد و شاخص­های توسعه فرهنگی اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان؛

ــ عوامل، موانع و پیامدهای توسعه فرهنگی اجتماعی؛

ــ ابعاد فرهنگی اجتماعی الگوی ایرانی اسلامی توسعه؛

ــ سیاست­گذاری و برنامه­ های حوزه توسعه فرهنگی اجتماعی.