قلم قانون

قلم قانون

تعداد کل مقالات : 0 مقاله

محورهای پذیرش مقاله

محورهای پذیرش مقاله در فصلنامه قلم قانون با شماره مجوز 80261

1. فقه و حقوق خصوصی

2. حقوق جزا و جرم شناسی

3. حقوق بین الملل

4. حقوق عمومی

5. حقوق نفت و گاز و تجارت بین المللی

6. حقوق زن و حقوق بشر

7. علوم سیاسی

8. کلیه گرایش های رشته های فقه و مبانی اسلامی

در این راستا کافیست فایل word  مقالات خویش را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل فصلنامه به آدرس isiisc8@gmail.com ارسال نمایید تا پس از تایید و موافقت سردبیر و اعضای هیات داوری فصلنامه مذکور،  مقاله شما در دوره جاری فصلنامه چاپ گردد.


 

تماس مستقیم با نشریه

شماره های تماس با دبیرخانه مرکزی فصلنامه قلم قانون

09124310054

02333440327