اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات مدیریت و کارآفرینی

تعداد مقالات
298

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 • مدیریت
 • مدیریت عمومی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
 • مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت آینده پژوهی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت اجرایی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

کارآفرینی

 • مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
 • فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
 • توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
 • کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
 • بررسی فضاي كسب و كار ایران براي كارآفريني
 • ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
 • نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت جامعه
 • شناسايي فرصت هاي كارآفريني رشته هاي مختلف
 • كارآفريني و صنعت توريسم
 • کارآفرینی فرهنگی
 • کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
 • نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني كشور
 • كاستي ها و قابليت هاي كارآفريني در كشور
 • نقش قوانين كارآفريني در كشور
 • نقش زنان در کارآفرینی
 • بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
 • نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
 • تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
 • رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
 • مدل های نوین کسب و کار
 • رویکرد های تداوم کسب و کار
 • کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری