اقتصاد کاربردی

اقتصاد کاربردی

تعداد کل مقالات : 122 مقاله

 

فصلنامه اقتصاد کاربردی که از سال 1389 با تلاش و همکاری گروهی از اساتید گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شروع به فعالیت نموده است،با هدف گسترش یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی و ایجاد ارتباط بین یافته های علمی و امر سیاستگذاری قتصادی، اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصادی و مالی و حوزه‌های بین رشته ای اقتصاد می نماید.


 

آدرس فصلنامه : تهران.  میدان پونک.  انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی.  به سمت حصارک.  خیابان سیمون بولوار.  

 میدان دانشگاه آزاد اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.  دانشکده مدیریت و اقتصاد. دفتر گروه اقتصاد

رایانامه فصلنامه : economicsjournal@srbiau.ac.ir