اطلاعات نشریه

نشریه
نوآوری‌های مدیریت آموزشی

تعداد مقالات
281

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است

دوره انتشار:  فصلنامه

موضوع:  علمی پژوهشی در زمینه مدیریت آموزشی