اطلاعات نشریه

نشریه
چشم انداز مدیریت دولتی

تعداد مقالات
173

تلفن همراه

تلفن ثابت
29905473

آدرس ایمیل
journalppa@hotmail.com
وب سایت
صاحب امتیاز دانشگاه شهید بهشتی

ISSN آنلاین
2251-6069

ISSN چاپی
2251-6069

آدرس پستی
تهران. اوین. درکه .میدان دانشگاه. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مدیریت و حسابداری. طبقه دوم. دفتر مجلات
نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.