اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های نوین روانشناختی

تعداد مقالات
436

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز دانشگاه تبریز

ISSN آنلاین
2322-3340

ISSN چاپی
2322-3340

آدرس پستی
مجله­ پژوهش­ های نوین روانشناختی به صورت فصلنامه با امتیاز علمی ـ پژوهشی و به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد. در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف روانشناسی باشد.