اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی شهر سبز پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
• شهر سبز پایدار، سیما و منظر شهری
• توسعه کالبدی و شهر سبز پایدار
• سیاست های مدیریت شهری در شکوفایی شهری (CPI)
• صنعت گردشگری، اقتصاد شهری و شهر سبز پایدار
• حمل‌ونقل سبز و توسعه پایدار شهری
• انرژی های تجدید پذیر، تولید پاک و شهر سبز پایدار
• معماری نوین و شهر سبز پایدار
• عمران شهری، مصالح نوین و شهر سبز پایدار
• فضای سبز، پوشش گیاهی، باغات و شهر سبز پایدار
• محیط‌زیست، بحران آب، تغییرات اقلیمی و شهر سبز پایدار
• ارتقا سلامت شهروندان و شهر سبز پایدار
• شهر هوشمند، شهر سبز پایدار