اطلاعات نشریه

نشریه
رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت

تعداد مقالات
369

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2588-5561

ISSN چاپی
2588-5561

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای فصلنامه
ــ اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
ــ آشنایی با شیوه های طراحی واجرای کمپینهای تبلیغاتی آنلاین با شرویکرد افزایش فروش
ــ بازارهاي پولي و مالي
ــ بازاریابی با رویکرد صادرات خدمات و تولیدات
ــ بازاریابی برای افزایش توسعه بازار
ــ بازاریابی برای جذب سرمایه
ــ برنامه ریزی
ــ به کارگیری هوش اقتصادی در بنگاه ها بارویکرد افزایش سود
ــ پويائي شناسي سيستم
ــ تجارت الکترونیک
ــ تحول سازماني
ــ توليد بدون کارخانه
ــ تئوري هاي تصميم گيري
ــ چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
ــ چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
ــ حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
ــ حسابداري دولتي و صنعتي
ــ خط مشي گذاري
ــ داده کاوي و کشف دانش
ــ دولت الکترونيک
ــ راهکارهای ایجاد هویت برند با رویکرد افزایش فروش
ــ راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
ــ رفتار سازماني
ــ رويکردهاي هيوريستيک و متاهيوريستيک در مديريت و مهندسي صنايع
ــ رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
ــ شبيه سازي عامل بنيان
ــ شیوه های جدید قیمت گذاری کالا یا خدمات
ــ شیوه های جذب و وفادارسازی مشتریان و شناخت مشتری
ــ طرح ريزي واحد هاي صنعتي
ــ کارآفريني اجتماعي
ــ کارآفريني اسلامي
ــ کارآفريني سازماني
ــ کارآفريني فردي
ــ کارآفريني فناورانه و کارآفريني
ــ کسب و کار جديد
ــ مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
ــ مدیریت اجرایی
ــ مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
ــ مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
ــ مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
ــ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
ــ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
ــ مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
ــ مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
ــ مدیریت بازرگانی گرایش تحول
ــ مدیریت بازرگانی گرایش مالی
ــ مدیریت بازرگانی و بازاریابی
ــ مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
ــ مدیریت تکنولوژی
ــ مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
ــ مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
ــ مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
ــ مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
ــ مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
ــ مدیریت راهبردی
ــ مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
ــ مدیریت سیستمها، پویایی سیستم
ــ مدیریت شهری
ــ مدیریت صنعتی
ــ مدیریت عمومی
ــ مدیریت فناوری اطلاعات
ــ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
ــ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
ــ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
ــ مدیریت گردشگری و جهانگردی
ــ مدیریت مالی
ــ مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
ــ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ــ مدیریت و تکنیک‌های بهینه سازی
ــ مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
ــ مديريت استراتژيک
ــ مديريت آموزشي
ــ مديريت تطبيقي و توسعه
ــ مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
ــ مديريت توليد و عمليات
ــ مديريت دولتي نوين
ــ مديريت زنجيره تامين
ــ مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
ــ مديريت کارخانه
ــ مديريت منابع انساني
ــ مديريت نيروي انساني
ــ معرفی ابزارهای بازاریابی دیجیتال و اهمیت آن
ــ معرفی ترندهای جدید بازاریابی در دنیا
ــ موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
ــ مهندسي مالي
ــ هدايت و رهبري در کارآفريني