اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی

تعداد مقالات
1196

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2538-4317

ISSN چاپی
2538-4317

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.محورهای پذیرش مقاله:

ــ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ــ حقوق
ــ فلسفه و فلسفه علم
ــ روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
ــ جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
ــ علوم مدیریتی و حسابداری
ــ علوم اقتصادی
ــ هنر، معماری و شهرسازی
ــ زبان‌شناسی و ادبیات
ــ تاریخ و گرایش‌های آن
ــ الهیات و معارف اسلامی
ــ جغرافیای شهری، طبیعی، روستایی، سیاسی، گردشگری