اطلاعات همایش

همایش
دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی- فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-66736452

ایمیل
maremmat@richt.ir

برگزار کننده
پژوهشگاه میراث فرهنگی

تاریخ
از 1395/09/14 لغایت 1395/09/16
• ازسازی و حدود آن
• ارتقاء و بهینه‌سازی روش‌های حفاظت و مرمت
• مطالعات فرسودگی آثار
• مطالعات فن شناس آثار
• حفاظت پیشگیرانه
• مطالعات مبانی و حقوقی حفاظت و مرمت
• مدیریت در حفاظت و مرمت