اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد مقالات
0

همراه
09305983182

تلفن ثابت
034-31322577

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

تاریخ
از 1394/11/27 لغایت 1394/11/28
-آبخيزداري و استحصال آب
-آبخوانداري و تغذيه مصنوعي
-سيستم هاي سطوح آبگير باران
-پرده آب بند و سدهاي زيرزميني
-مديريت منابع آب و خاک
-فرسايش آبي (فرآيندها، اندازه گيري ها و مدل ها)
-آبياري و زهکشي
-هيدرولوژي، هيدروليک و ساختمان هاي انتقال آب
-کاربرد کامپيوتر در مسائل آب و خاک
-مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي در مسائل آب
-بهره‌برداري از منابع آب غير متعارف
-پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری
-خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی