اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
Adabiatpaydari99@gmail.com
وب سایت www.icrl.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)

تاریخ
از 1399/03/22 لغایت 1399/03/23
محورهای همایش
ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی

ادبیات مقاومت و مطالعات مردم شناسی

ادبیات مقاومت، فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی

ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی

ادبیات مقاومت و زبان شناسی

ادبیات مقاومت و مطالعات فرهنگی

ادبیات مقاومت و نشانه شناسی ملی و قومی

ادبیات مقاومت و وحدت ملی و قومی

ادبیات مقاومت و ادبیات حماسی

ادبیات مقاومت و مبانی انسان شناسی

ادبیات مقاومت، فرهنگ و تاریخ ایران باستان

ادبیات مقاومت و بلاغت

ادبیات مقاومت و هویت ایرانی – اسلامی

ادبیات مقاومت و سبک شناسی

ادبیات مقاومت و مفهوم وطن

ادبیات مقاومت و مضامین دینی

ادبیات مقاومت، نقد و آسیب شناسی

ادبیات مقاومت و نقش زنان

ادبیات مقاومت و ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات مقاومت و مطالعات بینامتنی

ادبیات مقاومت و نقش مدافعان حریم و حرم

ادبیات مقاومت و فناوری‌های نوین رسانه‌ای

ادبیات مقاومت و جنگ نرم

ادبیات مقاومت و تحلیل محتوای سبک کتب درسی

دیگر موضوعات بدیع و نوآورانهمحور ویژه شهید سپهبد سلیمانی

الگوها و مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
الگوی سبک زندگی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
جایگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مقابله با جنگ نرم
نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت
نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسلام
نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ایجاد وحدت در جبهه­های اسلامی
راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی
نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان اسلام
نقش شهید سپهبد سلیمانی در ناکامی طرح­ های آمریکایی و اسرائیلی در منطقه خاورمیانه
نقش دیپلماسی فعال سپهبد قاسم سلیمانی در منازعات منطقه