اطلاعات همایش

همایش
دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-66491136

ایمیل
وب سایت www.persiangulf-co.ir

برگزار کننده
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی

تاریخ
از 1397/02/10 لغایت 1397/02/11
• فرهنگ، هنر و معماری حوزه خلیج فارس
• گردشگری در تعاملات بين المللی حوزه خليج فارس
• گردشگری در منطقه خليج فارس؛ فرصت ها و چالش ها
• ایده های نو به منظور شناساندن جاذبه های گردشگری خلیج فارس
• راهبردها و فرصت هاي سرمايه گذاري گردشگری در منطقة خلیج فارس
• ایمنی و حقوق گردشگران در منطقه خلیج فارس
• توسعه پایدار گردشگری خلیج فارس و سواحل آن
• توانمندی های منطقة خلیج فارس در حوزة گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سلامت
• توسعة گردشگری سواحل خلیج فارس با بهره مندی از توانمندی جوانان و نخبگان کشور