اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی جنگل های ایران،پژوهش و توسعه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
info@conferenceyab.ir

برگزار کننده
دانشگاه ارومیه

تاریخ
از 1397/04/27 لغایت 1397/04/28
1- اکولوژی و جنگل شناسی

- شیوه های جنگلشناسی

- مراحل تحولی اکوسیستمهای جنگلی

- زادآوری جنگل

- احیاء اکولوژیک جنگل

- تنوع زیستی اکوسیستمهای جنگلی

- ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستمهای جنگلی

- جامعه شناسی اکوسیستمهای جنگلی

- بررسی فلورستیک اکوسیستمهای جنگلی

- پالینولوژی

- اکولوژی گونه­های سریع الرشد

- اثرات تغییرات زیست محیطی بر رویش جنگل

- آنالیز و مدل سازی ساختار جنگل

- اکولوژی کمی (Numerical Ecology)

- اکولوژی منظر (Landscape Ecology)

- اکولوژی و جنگلشناسی اکوسیستم های کران­رودی

- خردزیستگاهها و حیات وحش جنگل

- نقش جنگلها در کنترل سیلاب

- حاصلخیزی خاکهای جنگلی

- ترسیب کربن در اکوسیستمهای جنگلی

- رابطه آب و خاک و گیاه در اکوسیستمهای جنگلی

- هیدرولوژی جنگل

- ریزاقلیم شناسی در اکوسیستمهای جنگلی

- اکولوژی و جنگلشناسی جنگلهای مانگرو

- گونه­های مناسب برای احیاء حاشیه دریاچه ارومیه2- فیزیولوژی و ژنتیک

- فیزیولوژی گونه های جنگلی

- منابع ژنتیکی و اصلاح نژاد درختان جنگلی

- بیولوژی مولکولی درختان جنگلی

- ژنتیک و اصلاح نژاد درختان سریع الرشد

- تکنولوژی و فیزیولوژی بذر3- جنگلکاری

- جنگلکاری در مناطق خشک و نیمه خشک

- عملیات پرورشی در مناطق جنگلکاری

- باغ بذر

- فنون کشت بافت گونه­های جنگلی

- گونه­های درختی و درختچه­ای مناسب برای فضای سبز با رویکرد کاهش آبیاری

- -جنگلکاری با گونه های غیربومی

- -تکنیک های آبیاری در جنگلکاری

- انتخاب گونه مناسب برای جنگلکاری

- ارزیابی راندمان آبیاری در جنگلکاریهای شهری

- تکنیکهای کاهش آبیاری در مناطق جنگلکاری4- مهندسی جنگل

- شبکه جاده های جنگلی

- مدیریت جاده های جنگلی و حمل و نقل چوب

- سیستم های بهره برداری و پردازش چوب

- ارگونومی جنگل

- مدیریت بهره برداری جنگل

- مدل سازی و آنالیز سیستم های بهره برداری

- مدیریت زنجیره تولید

- بهره برداری مناطق جنگل کاری شده

- سیستم های تولید انرژی زیستی در جنگل5- اقتصاد و سیاست جنگل

- نقش پژوهش در حفاظت و توسعه اکوسیستمهای جنگلی

- نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و توسعه جنگل

- آینده آموزش و پژوهش علوم جنگل در ایران

- بایدها و نبایدهای تشکیل وزارت منابع طبیعی در ایران

- نقش دانش بومی در سیاست گذاری جنگل

- تاریخچه اقتصادی اجتماعی جنگل

- منابع اقتصادی جنگل

- ارزیابی اقتصادی جنگلداری چند منظوره

- ارزشگذاری خدمات اکوسیستم های جنگلی

- اقتصاد اکولوژی

- قوانین جنگل و الزامات زیست محیطی

- وضعیت قاچاق چوب و فرآورده های جنگلی6- بیومتری جنگل

- مدل سازی و اندازه گیری جنگل

- مدل های رشد برای درختان و توده های جنگلی

- ابزار و روش های اندازه گیری جنگل

- آمابرداری چند منظوره

- کاربرد تکنیکهای زمین آمار در بیومتری

- شاخص رویشگاه در اکوسیستمهای جنگلی

- کاربرد معادلات آلومتریک در برآورد بیومس توده های جنگلی7- حمایت و حفاظت جنگل

- اثرات آلودگی آب و هوا بر اکوسیستم های جنگلی

- اکولوژی منابع آب های جنگلی

- آسیب شناسی جنگل

- آفات و بیماری های درختان جنگلی

- اثر تغییرات اقلیم بر خشکیدگی درختان

- گونه های بیگانه و مهاجم در جنگل

- حشره شناسی جنگل

- کنترل بیولوژیک در جنگل

- ذخیره گاه های جنگلی

- آتش سوزی جنگل

- کنترل سیلاب، فرسایش و رانش در اکوسیستمهای جنگلی8- جنگلداری

- آگروفارستری

- جنگلداری اجتماعی

- طراحی مدیریت جنگل

- برنامه ریزی مدیریت پایدار جنگل

- جنگلداری شهری

- طراحی حفاظت از جنگل

- اکوتوریسم

- پایش و نظارت جنگل

- مدل سازی و ارزیابی ریسک

- چالشهای طرح تنفس جنگلهای شمال

- چالشهای مدیریت در اکوسیستهای جنگلی مختلف ایران9- سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور