اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
info@conferenceyab.i

برگزار کننده
دانشگاه شهیدباهنر کرمان

تاریخ
از 1397/06/13 لغایت 1397/06/14
چالش های زیست محیطی ریزگردها
رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیای اراضی بیابانی
ملاحظات اکولوژیکی در کشت های گلخانه ای
آموزش های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار
آلودگی،شاخص های زیستی و زیست پالایی
فناوری های نوین زیستی در احیاء منابع اراضی و محیط زیست
خشکسالی و استفاده بهینه از آب های نامتعارف
کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
کارکردهای زیست محیطی بیوچار، کانی های رس و نانوذرات
بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خاکی در معادن و مناطق صنعتی
مدیریت فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر دانش بومی و گونه های بوم زاد