اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محتوای فارسی دوره ابتدایی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

تاریخ
از 1397/02/03 لغایت 1397/02/03
. تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. طراحی آموزشی در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. ارزشیابی در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. طراحی واحد یادگیری در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه­ای مرتبط با آموزش فارسی دوره ابتدایی

. کج­ فهمی ­های رایج در آموزش فارسی دوره ابتدایی

. نقش پژوهش ­های معلم محور (اقدام پژوهی، درس­ پژوهی، روایت­ پژوهی ) در رشد حرفه­ ای مرتبط با آموزش فارسی دوره ابتدایی

. الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در فارسی دوره ابتدایی

. الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در فارسی دوره ابتدایی

. الگوهای تدوین برنامه ­های درسی مرتبط با آموزش محتوا در فارسی دوره ابتدایی

. آموزش فارسی دوره ابتدایی با استفاده از سایر محیط ­های یادگیری (گردشگری علمی، موزه و ...)