اطلاعات همایش

همایش
سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
81032205(021)

ایمیل
info@ispl.ir

برگزار کننده
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

تاریخ
از 1397/07/18 لغایت 1397/07/20
· نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران و دیگر فارسی‌زبانان جهان.

· جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران‌شناسی در فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران.

· اثرپذیری و اثرگذاری متقابل ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی.

· شیوه‌های ترویج زبان و ادب فارسی و ارتقای جایگاه آن.

· روش‌های کاربردی آموزش زبان و ادب فارسی.

· انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و ...).

· ادبیات معاصر (ادبیلات انقلاب اسلامی، ادبیات پایداری، ادبیات کودک و نوجوان و...).

· ادبیات اقلیمی، بومی و محلی کشور.

· کتاب‌شناسی، نسخه‌شناسی و متن‌پژوهی.

· تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی، نقد ادبی و زیبایی‌شناسی.

· نظریه‌ها و مکتب‌های ادبی

· دستور زبان، زبان‌شناسی، تاریخ زبان فارسی و گویش‌های رایج زبان فارسی.

· عرفان‌های کاذب و جریان‌های شبه‌معنوی در ادب فارسی.

· ادبیات تطبیقی و موضوع‌های میان‌رشته‌ای.

· کتاب‌های مرجع ادبی و فرهنگ‌های تخصصی و موضوعی در گستره‌ی زبان و ادب فارسی.

· نقد و بررسی گرایش‌های رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی.

· نقد و بررسی پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی.

· تحلیل محتوای کتاب‌های زبان و ادبیات مدارس.

· آسیب‌شناسی ترجمه‌ی متون ادبی از زبان فارسی به زبان‌های دیگر و از زبان‌های دیگر به زبان فارسی.

· شگردهای آموزش مجازی در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی.

· استفاده از امکانات رایانه‌ای در فعالیت‌های ادبی.

موضوعات ویژه‌ی سیزدهمین گردهم‌آیی:

. حافظ‌شناسی و حافظ‌پژوهی و نقش حافظ در گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی

· زبان‌ها، گویش‌ها، لهجه‌ها و ادبیات و مشاهیر ادبی در استان فارس

· فرهنگ و ادب عامه، محلی و اقلیمی در استان فارس.

· دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی.