اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی خانواده، کودک و نوجوان(با تأکید بر افراد با نیاز­های ویژه)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
071-36134632

ایمیل
conf.isc.gov.ir/fc97

برگزار کننده
دانشگاه شیراز

تاریخ
از 1397/08/01 لغایت 1397/08/02
آسیب‌شناسی روانی–اجتماعی خانواده و کودک؛
سلامت خانواده و کودک؛
حقوق فردی و اجتماعی خانواده و کودک؛
خانواده و کودک با نیاز ویژه؛
توانمندسازی خانواده و کودک؛
ورزش، خانواده و کودک؛
آموزش مهارت‌های زندگی به خانواده و کودک؛
مداخله‌های خانواده‌محور و کودک‌محور؛
برنامه‌ها و فن‌آوری‌های نوین آموزشی و پرورشی برای خانواده و کودک؛
نقش و عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در توانمند سازی خانواده و کودک؛
نقش و عملکرد رسانه (تصویری و نوشتاری) و هنر در توانمندسازی خانواده و کودک؛
مشکلات و موانع خانواده و کودک.