اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش ملی گوهر شناسی و بلور شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
024-33054009

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه زنجان

تاریخ
از 1397/07/18 لغایت 1397/07/20
- گوهر شناسی:

زمین­شناسی و زمین گوهرها
تاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهر سنگ­ها
تراش و طراحی گوهر سنگ­ها
جایگاه تجارت گوهرها در سطح ملی و بین­المللی
کارآفرینی و اشتغال­زایی و زمینه­های فرهنگی و اجتماعی صنعت گوهر سنگ­ها
ارزیابی، شناسایی، بهسازی و ساخت گوهرها
روش­های نوین شناسایی گوهر سنگ­ها
- بلور شناسی:

کانی­شناسی، تعیین ساختار بلوری و زمین­شیمی کانی­ها
بلور شناسی و کانی­شناسی پزشکی
بلورشناسی و کانی­شناسی صنعتی
روش­های نوین پرتوافکنی و تجربی مطالعه بلورها
بلورهای مایع و نانو بلورها
سایر زمینه­های مرتبط