اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

تاریخ
از 1397/02/25 لغایت 1397/02/26
تغییر اقلیم و شیلات

امنیت غذایی دریایی

تاثیر بر ذخایر آبزیان

تنوع زیستی آبزیان

بهداشت آبزیان و بیماریها

آبزی پروری

پدیده کشند قرمز

جنگلهای حرا

خشکسالی، برداشت و شیرین سازی آب

پیش بینی تغییر اقلیم

نقش تکنولوژی و عوامل انسانی در ایجاد تغییر اقلیم

نقش منابع انرژی تجدید پذیر بر گرمایش زمین

تغییر سطح دریا

تغییر اقلیم و هواشناسی دریایی

مدلسازی و تشخیص در زمان جاری و آینده

تغییر اقلیم و جنبه های مدیریتی - اقتصادی

راههای مدیریت تغییر اقلیم

تاثیرات اقتصادی تغییر اقلیم

تغییر اقلیم و توسعه پایدار

تغییر اقلیم و اکوتوریسم

مدیریت مناطق ساحلی

بهداشت و سلامت مصرف کنندگان