اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

تاریخ
از 1396/02/26 لغایت 1396/02/27
- ارزیابی و مدیریت محیط زیست
- برنامه ریزی و آمایش سرزمین
- آلودگی ها و تغییرات آب و هوائی
- بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و سوانح
- اقتصاد، حقوق، آموزش، فرهنگ، اخلاق و سیاست
- مهندسی محیط زیست
- طراحی محیط زیست