اطلاعات همایش

همایش
سومين همايش ملي گردشگري وطبيعت گردي ايران زمين

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
08138280971

ایمیل
conf.arzyaban@gmail.com

برگزار کننده
انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا

تاریخ
از 1397/08/24 لغایت 1397/08/24
• گردشگری و محیط زیست
• گردشگری وطبیعت گردی
• گردشگری و جغرافیا
• گردشگری ومدل های اقلیمی
• گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
• گردشگری در سواحل
• گردشگری و توسعه پایدار
• گردشگری شهری
• گردشگری روستایی
• استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
• گردشگری مذهبی
• گردشگری فرهنگی
• گردشگری وموزه ها
• تغییرات آب و هوایی و گردشگری
• نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
• آموزش و تورگردانی گردشگری
• گردشگری وموسیقی های محلی
• گردشگری ادبی
• گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
• محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری
• آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
• کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
• جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
• جغرافیا و برنامه ریزی شهری
• جغرافیای پزشکی
• جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
• جغرافیا و دفاع مقدس
• آمایش سرزمین
• هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی
• مخاطرات محیطی
• توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
• جغرافیای سیاسی
• جغرافیا: دفاع و امنیت
• ژئومورفولوژی
• سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
• ساير ايده هاي نوين وپايان نامه هاي کارشناسي ارشد ودکتري