اطلاعات همایش

همایش
همایش ملّی پژوهش‎های شعر معاصر فارسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه دولتی یاسوج و انجمن علمی زبان و ادبیات فار

تاریخ
از 1396/09/11 لغایت 1396/09/12