اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
گروه فرانسه دانشکده ادبیات

تاریخ
از 1396/07/29 لغایت 1397/07/30