اطلاعات همایش

همایش
دومین سمینار تخصصی آمار فضایی و کاربردهای آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن آمار ایران

تاریخ
از 1396/08/03 لغایت 1396/08/04
انواع مدل­ها و داده‌های فضایی و فضایی-زمانی
انواع ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی-زمانی
انواع نمونه‌گیری­های فضایی
تحلیل داده­های بقای فضایی
کاربرد آمار فضایی در زمینه­‌های علوم زمین، معدن، محیط زیست، هواشناسی و همه­‌گیرشناسی