اطلاعات همایش

همایش
همایش ماگماتیسم سنوزوئیک فلات ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاریخ
از 1396/10/03 لغایت 1396/10/03
ولکانیسم و رخساره شناسی تکاپوهای آتشفشانیژئوشیمی، پترولوژی و ژئودینامیسمژئوشیمی، پترولوژی و ژئودینامیسممینرالوژی وشیمی کانی هاماگماتیسم و کانه زاییماگماتیسم و دگرگونی متاسوماتیسم وابستهماگماتیسم و تکتونیکپایش و کاهش مخاطرات آتشفشانیآتشفشان شناسی اقتصادی