اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

تاریخ
از 1396/12/16 لغایت 1396/12/17