اطلاعات همایش

همایش
اولين همايش ملي ادبيات ، موسيقي و معماری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان

تاریخ
از 1395/01/23 لغایت 1395/01/23
معماری، موسیقی و ادبیات
معماری و ادبیات
معماری و موسیقی