اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1395/02/14 لغایت 1395/02/15
آواشناسی و واجشناسی
ساختواژه و فرایندهای واژه سازی
مختصات و الگوهای نحوی
رده‌شناسی
ریشه‌شناسی
مطالعات تاریخی
معرفی منابع علمی و معتبر
مطالعات تطبیقی با دیگر زبان‌ها و گویش‌‌های ایرانی
مطالعات چندمنظری و بین‌رشته‌ای (جامعه شناختی، روان‌شناختی، مردم‌شناختی و ...)
پراکندگی فضایی و جغرافیایی
زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر در متون کهن
تأثیر دو یا چندزبانگی در زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر
نوع تعامل رسانه‌ها با زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر
معنی شناسی
کاربردشناسی و تحلیل گفتمان