اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ترویج زبان فارسی و دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1395/06/17 لغایت 1395/06/19
نقد ادبی
تاريخ ادبيات و سبك شناسي
دستورزبان، زبان شناسي
ادبيات تطبيقي و موضوعهای ميان رشته اي
انواع ادبي
متن پژوهي
زيبايي شناسي زبان و ادب فارسي
ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات پايداري
ادبيات داستاني
شيوه هاي ترويج زبان و ادب فارسي