اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات و فرهنگ

تعداد مقالات
0

همراه
09120125011

تلفن ثابت
02175038338

ایمیل
info@llcsconf.com
وب سایت www.llcsconf.com/fa

برگزار کننده
سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی-دانشگاه جورجیا

تاریخ
از 1397/04/30 لغایت 1397/04/30
• ادبیات
• ادبیات داستانی
• ادبیات کودک و نوجوان
• ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
• انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)
• تاریخ ادبیات و سبک شناسی
• دستور زبان و زبان شناسی
• زبان و ادبیات عرب
• زبان و ادبیات انگلیسی
• آموزش زبان انگلیسی
• ترجمه
• زبانشناسی کاربردی
• تحلیل گفتمان
• زبان برای اهداف خاص
• آموزش زبان
• زبان، ادبیات و ایدئولوژی
• استقلال در یادگیری زبان
• آموزش مهارت های زبان و عناصر
• ادبیات و فرهنگ در آموزش و یادگیری زبان
• فرهنگ، ارتباطات و هویت
• ارتباطات بین فرهنگی
• مطالعات فرهنگ
• خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان
• تفکر انتقادی در آموزش زبان
• مسائل فرهنگی در آموزش زبان
• ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ
• مقاومت در ادبیات بعد از استعمار
• ادبیات به عنوان گفتمان اجتماعی
• ادبیات و جهانی شدن
• ادبیات به روش معاصر
• مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات
• زبان، جنسیت و قدرت
• زبان در ادبیات
• روایت متون و داستان
• کاربردشناسی ادبی
• معناشناسی ادبی
• تحلیل گفتمان
• زبان و فرهنگ
• موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبیات