اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن زبان شناسی ایران

تاریخ
از 1395/02/30 لغایت 1395/02/30