اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی محصولات تراریخته در خدمت سلامت انسان و محیط زیست

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه رازی

تاریخ
از 1395/03/13 لغایت 1395/03/13
-دستیابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار با استفاده از محصولات تراریخته
-وضعیت تولید و مصرف محصولات تراریخته در ایران و جهان
-فواید زیست محیطی محصولات تراریخته
-محصولات تراریخته و اخلاق زیستی
-محصولات تراریخته در خدمت سلامت انسان
-قابلیت های مهندسی ژنتیک در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
-بررسی ملاحظات ابراز شده در مورد محصولات تراریخته
-مبانی فقهی و حقوقی ایمنی زیستی و تولید محصولات تراریخته
-زیست فناوری در خدمت حفاظت و بهره برداری از ذخایر توارثی گیاهی کشور