اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن زبان‌شناسی ایران

تاریخ
از 1395/08/20 لغایت 1395/08/20
زبان‌شناسی و پیکره
• مطالعات زبان‌شناختی مبتنی بر پیکره
• کاربرد پیکره در زبان‌شناسی
• پیکره و تنوعات زبانی
استفاده از پیکره در زبان‌شناسی و حوزه‌‌های مرتبط
• فرهنگ‌نویسی مبتنی بر پیکره
• روش‌های پیکره‌ای در آموزش و یادگیری زبان
• نقش پیکره در زبان‌شناسی اجتماعی
• اهمیت پیکره‌های زبانی در ترجمه
• پیکره و هستان‌شناسی
انواع پیکره و داده‌های حجیم زبانی
• پیکره‌های برچسب‌خوردۀ زبانی (صرفی، نحوی، معنایی، گفتمانی، نوع اسم، ….)
• پیکره‌های خام زبانی
• پیکرۀ خاص‌منظوره
ابزارها و رویه‌های استاندارد در ساخت و برچسب‌زنی پیکره و سایر انواع داده‌های زبانی
• روش‌های تولید،‌ توسعه و تبدیل پیکره‌ها
• ساخت ماشینی پیکره‌ها
• ابزارهای پیکره‌سازی
• یادگیری نظارتی بر اساس پیکره‌ها