اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن سنجش از دور ایران

تاریخ
از 1395/06/25 لغایت 1395/06/25
. مخاطرات محیطی (سیلاب، زلزله، زمین لغزش، آتش سوزی و …)
. کشاورزی و اکولوژی
. هیدرولوژی و منابع آب
. تغییرات اقلیمی
. زمین شناسی و معدن
. ژئومورفولوژی
. خاک شناسی
. پوشش گیاهی و تغییرات کاربری اراضی
. عمران و معماری شهری (شهرسازی، راه و ترابری و ترافیک، ساختمان و نقشه برداری و…)
. محیط های شهری و روستائی
. سلامت و بهداشت محیط
. باستان شناسی